PRESENTACIÓN

O LOMG é un centro, integrado na Dirección Xeral de Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Industria, cunha gran capacidade tanto en recursos técnicos como humanos, que apoia con carácter horizontal ao tecido industrial en actividades relacionadas coa medida, a través dunha ampla carteira de servizos tecnolóxicos.

Os principais servizos prestados son os seguintes:

  • Servizos de calibración
  • Servizos de medida
  • Servizos de ensaio
  • Servizos de control metrolóxico do Estado de determinados instrumentos.
  • Servizos de asesoramento e formación

O LOMG realiza as súas actividades nos seguintes campos:

METROLOXÍA INDUSTRIAL: encadrada dentro do ámbito “voluntario” da Metroloxía, e vinculada directamente na maior parte dos casos ós requerimentos dos sistemas de calidade implantados... [Ler máis]

METROLOXÍA LEGAL: Encadrada dentro do ámbito “obrigatorio” da Metroloxía, e vinculada directamente ós instrumentos de medición e ós métodos de medición, no que concerne ás esixencias técnicas e xurídicas... [Ler máis]

I+D+i EN METROLOXÍA: o centro colabora de forma importante en todo o desenvolvemento dun proceso innovador no eido da metroloxía... [Ler máis]


 
 
 
 
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net