Datos de contacto

LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA

Avda. de Galicia, nº 1-3
Parque Tecnolóxico de Galicia
CP 32.901 - San Cibrao das Viñas - Ourense

Teléfono: 988 368 124
Fax: 988 368 125

Correo electrónico: lomg@lomg.net

Páxina web: http://www.lomg.net

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net