Máis información

LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA

Parque Tecnolóxico de Galicia
San Cibrao das Viñas
32900 Ourense

Teléfono: 988 368 124
Fax: 988 368 125

Correo electrónico: lomg@lomg.net

Páxina web: http://www.lomg.es

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net