Trazabilidade

Propiedade do resultado dunha medición ou dun patrón tal que poida relacionarse con referencias determinadas, xeralmente a patróns nacionais ou internacionais, por medio dunha cadea ininterrumpida de comparacións tendo tódalas incertidumes determinadas.

A cadea ininterrumpida de comparación denomínase cadea de trazabilidade

 

Carta de trazabilidade do LOMG

Carta de trazabilidad del LOMG
Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net