Presentación

A súa actuación céntrase no ámbito das Magnitudes derivadas do kelvin (K)

Entre outras, cabe destacar as seguintes:

  • Caracterización dos Medios Isotermos
  • Humidade Relativa
  • Temperatura
  • Contadores do Volumen de Gas
  • Concentración de Gases
  • Magnitudes fotométricas - Opacidade

A súa acreditación inicial pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) data de Xullo de 1998.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net