Presentación

A súa actuación centrase no ámbito das Magnitudes derivadas do kilogramo (kg)

Entre outras, cabe destacar as seguintes:

  • Densidade
  • Forza
  • Masa
  • Momento
  • Presión
  • Vacío
  • Volumen
  • Contadores do Volumen de Auga

A súa acreditación inicial pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) data de Xullo de 1998.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net