Presentación

A súa actuación centrase no ámbito das Magnitudes derivadas do amperio (A) e do segundo (s).

Entre outras, cabe destacar as seguintes:

  • Intensidade cc
  • Intensidade ca
  • Resistencia
  • Tensión cc
  • Tensión ca
  • Contadores de Enerxía Eléctrica
  • Acústica
  • Tempo e Frecuencia

A súa acreditación inicial pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) data de Maio de 1999.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net