Presentación

A súa actuación céntrase no ámbito das Magnitudes derivadas do metro (m)

Entre outras, cabe destacar as seguintes:

 • Lonxitude
 • Ángulo
 • Formas:
  • Planitude;
  • Perpendicularidade;
  • Rectitude;
  • Redondez
 • Rugosidade

A súa acreditación inicial pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) data de Xullo de 1998.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net