Servizos de medida

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) pon a disposición das empresas e centros a seus recursos tanto técnicos como humanos para apoiar, a través de actividades de avaliación da conformidade, como medida, ensaio; o desenrolo de productos novos e/ou mellorados, así como a súa posta no mercado. Mediante a oferta de:Medida

  • Desenrolo de proxetos de sistemas automáticos de medida "chave en mano".
  • Servizo de Auditoría de medidas, co obxeto de establecer os puntos e métodos de verificación de aquelas etapas cuia influencia considerase crítica para o proceso.
  • Foros sectoriais de discusión de problemas metrolóxicos, mediante a súa creación e impulso co fin de convertilos en focos xeradores de solucións prácticas.
Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net