Asesoramento e formación

Organización de Cursos de Formación dirixidos tanto a Xerentes, Xefes de Calidade, Xefes de Laboratorio e Operarios, Asesoramiento y formaciónco obxetivo da capacitación real dos asistentes para controlar o parque de instrumentos ó voltar a súa empresa.

Asesoramento na Organización dos servizos de medida nas empresas, mediante a colaboración estreita para a elaboración de procedementos de calibración a medida das propias necesidades, implantación e seguemento dos mismos así como xestión integral do parque de instrumentos.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net