Calibración

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG) reúne nas súas instalacións unha capacidade ampla de medida que lle permite ofrecer servizos de calibración a un elevado número de sectores industriaes.

Outra característica destacable dos servizos ofrecidos dende o LOMG é a súa capacidade de cobertura integral das necesidades plantexadas dende unha empresa ou centro a través da interlocución con un único axente.


 

 

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net