Obxectivos

  • Alcanzar e manter unha posición de liderazgo metrolóxico y tecnolóxico de referencia para a industria española
  • Maximizar o valor xerado no servizo proporcionado o seu (clientes, sociedade, Administración)
  • Crear un clima de confianza e traballo dentro do Laboratorio, de forma que tódalas persoas que traballan nel poidan deserolarse como tales e alcanzar os seus obxetivos de carreira
  • Xerar os recursos propios necesarios e suficientes para manter a posición obtida
Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net