Valores

  • Buscala EXCELENCIA no traballo. A Calidade como Valor.
  • Capacidade de EMPATÍA.
  • Traballo en EQUIPO.
  • COMPETENCIA TÉCNICA e entrega no traballo diario.
  • Espíritu de SERVIZO.
  • Constancia na INNOVACIÓN.
  • Comportamento AUSTERO.
Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net