Misión

Buscar a excelencia no servizo como forma de potenciar e contribuir á competitividade das nosas empresas, de modo que se atopen nunha situación favorable respecto a súa competencia.

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net