I+D+i en Metroloxía

O centro colabora de forma importante en todo o desenvolvemento dun proceso innovador no eido da metroloxía, tanto na parte técnica coma na posterior normalización, contribuíndo á mellora da competitividade do tecido industrial galego. 

Imprimir
Parque Tecnológico de Galicia | San Cibrao das Viñas | 32900 Ourense
Tel: 988 368 124 | Fax: 988 368 125
lomg@lomg.net